Functieanalyse

Een goede functiebeschrijving is de basis voor werving, selectie en beoordeling. Met onze kennis en methode kunnen we in samenwerking met de opdrachtgever zorgen dat helderheid ontstaat over de belangrijkste succesfactoren en afbreukrisico's. De vorm varieert van een interview met één persoon tot een workshop met managers uit het bedrijf.

PKG Bedrijfspsychologen
Postbus 132
3700 AC Zeist

Bezoekadres:
Odijkerweg 82
3709 JJ Zeist

Tel. (0343) 52 85 00