Informatie
psychologisch onderzoek

printpdf

U bent uitgenodigd voor een psychologisch onderzoek bij PKG Bedrijfspsychologen. In dit informatieblad vertellen wij u over de werkwijze van ons bureau in het algemeen en over de gang van zaken op de onderzoeksdag in het bijzonder.

Onze werkwijze
PKG Bedrijfspsychologen is erop gericht individuele medewerkers van organisaties tot hun recht te laten komen. Met functieanalyses, psychologisch onderzoek en loopbaanbegeleiding willen wij een bijdrage leveren aan het streven van bedrijven om te beschikken over voldoende geschikt en gemotiveerd personeel.

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van bedrijven en instellingen die aandacht hebben voor een goede afstemming tussen mens en werk.
PKG Bedrijfspsychologen stelt zich op de hoogte van de bedrijfscultuur, de werksituatie en de betreffende functie-eisen. Aan de hand van een dergelijke functieanalyse wordt een onderzoeksprogramma samengesteld.

De onderzoeksdag
Deelnemers aan een onderzoek bij ons worden op een persoonlijke en individuele wijze getest. U heeft de beschikking over een eigen testruimte, waarin u rustig en ongestoord kunt werken.

Het onderzoek waaraan u gaat deelnemen bestaat uit verschillende onderdelen.
  • Een gesprek met een psycholoog, waarin uw motivatie, ervaring en vaardigheden aan de orde komen.
  • Capaciteitentests die inzicht geven in uw vermogen om bepaalde type problemen op te lossen, zoals bijvoorbeeld problemen die een beroep doen op cijfermatig inzicht, taalaanleg  en redeneervermogen.
  • Persoonlijkheidsvragenlijsten die een beeld geven van uw eigenschappen.
  • Bij een uitgebreid onderzoek wordt gewerkt met praktijksimulaties die inzicht geven in specifieke vaardigheden die voor een functie belangrijk zijn. Het betreft dan vaak rollenspellen waarin werksituaties worden nagebootst die zich in de functie voordoen, zoals bijvoorbeeld een presentatie, een adviesgesprek, een vergader- of onderhandelsituatie of een optreden als leidinggevende.

Een onderzoek waarin al deze onderdelen aan de orde komen neemt een dag in beslag. Uiteraard voorziet het programma in een lunchpauze die u de gelegenheid biedt om even bij te tanken. Regelmatig zijn er korte pauzes, waarin u een kopje koffie of thee kunt drinken.

Advisering en procedure
Van uw resultaten wordt verslag gedaan in een schriftelijk rapport. Dit rapport gaat in op intellectuele capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken en gedragsrepertoire, waaraan de psycholoog in samenhang met indrukken opgedaan in het interview een conclusie verbindt over geschiktheid voor de betreffende functie of ontwikkelmogelijkheden.

U heeft de mogelijkheid om een toelichting te krijgen op de inhoud van het rapport, telefonisch of op locatie. Indien u dat prettig vindt, kunt u voorinzage krijgen, wat betekent dat u als eerste op de hoogte wordt gebracht van de testresultaten. Daarnaast heeft u het recht om rapportering aan de opdrachtgever tegen te houden. PKG Bedrijfspsychologen onthoudt zich in dat geval van verdere rapportage en vernietigt de gegevens na een jaar.

De adviseurs van PKG Bedrijfspsychologen werken volgens de gedragsregels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit houdt onder meer in dat zij geen onderzoeksgegevens zullen leveren aan anderen dan de opdrachtgever. Tevens zijn er maatregelen genomen ter voorkoming van inzage en gebruik door anderen. 

Tot slot
Tot slot, trainen voor de test? Een psychologisch onderzoek is geen examen waarop men zich kan voorbereiden. Wel is het zo dat het een lange en vermoeiende dag kan zijn waaraan u het beste uitgerust begint. De praktijk leert dat het niet veel verschil maakt of iemand een beetje meer of minder in vorm is, maar het zou jammer zijn wanneer u door ziekte of persoonlijke omstandigheden zodanig afgeleid zou zijn dat de tests een vertekend beeld te zien geven. Als de uitnodiging voor het onderzoek op een echt ongunstig moment komt, kunt u beter proberen een andere dag af te spreken.

Indien u voor of tijdens het onderzoek vragen heeft, aarzelt u dan niet om deze te stellen. Wij hopen dat deze toelichting ertoe bijdraagt dat u met vertrouwen aan het onderzoek deelneemt.

PKG Bedrijfspsychologen wenst u veel succes.


PKG Bedrijfspsychologen
Postbus 132
3700 AC Zeist

Bezoekadres:
Odijkerweg 82
3709 JJ Zeist

Tel. (0343) 52 85 00