e>Informatie
psychologisch veiligheidsonderzoek

printpdf

Inleiding
Binnenkort komt u voor een psychologisch veiligheidsonderzoek bij PKG Bedrijfspsychologen. In dit informatieblad leest u iets over dit onderzoek. Ook krijgt u informatie over wat er gebeurt na het onderzoek.
Mensen die bepaalde spoorwegveiligheidstaken uitoefenen, moeten voldoen aan psychologische veiligheidseisen. De Inspectie Leefomgeving en Transport en de Stichting RailAlert hebben deze eisen vastgesteld. In het onderzoek wordt getoetst of u aan deze eisen voldoet.

Voorbereiding
Een psychologisch onderzoek is géén examen waarop men zich kan voorbereiden. Wel is het belangrijk dat u voldoende uitgerust bent op de onderzoeksdag. Na een nachtdienst bent u waarschijnlijk niet fit genoeg. Komt het onderzoek voor u op een ongunstig moment? Neem dan contact op met de opdrachtgever, dan kunt u in overleg een andere datum afspreken.

Praktisch
  • Heeft u een leesbril of computerbril? Neem deze dan mee.
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee.
  • Draag gewone schoenen. U moet namelijk voetpedalen bedienen bij één testonderdeel (veiligheidsschoenen of schoenen met hoge hakken zijn af te raden).

De testdag
Aan het begin van het onderzoek neemt een psycholoog of psychologisch assistent het testprogramma met u door. Ook kunt u op dit moment vragen stellen. Zijn er bijzonderheden die mogelijk invloed hebben op uw prestaties, bespreek dat dan met ons.
Het onderzoek duurt meestal een halve dag en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een gesprek met een psycholoog. We bespreken onder andere uw werkervaring en motivatie.
  • Tests voor aandachtsfuncties. We meten onder andere uw reactievermogen en concentratievermogen.
  • Eén of meer tests voor verstandelijk niveau (als u voor het eerst bij ons komt).
  • Een persoonlijkheidsvragenlijst met meerkeuzevragen over uw persoonlijke eigenschappen.
  • Komt u voor een taak die beheerd wordt door RailAlert? Dan heeft u ook eenmalig een kort rollenspel. Wij beoordelen hiermee uw communicatieve vaardigheid en uw overwicht. (zie voor info: www.railalert.nl).

U maakt de tests met behulp van een computer. U krijgt bij elke test een uitleg en voordat de echte test begint, kunt u oefenen. Ook kunt u altijd hulp vragen bij de testbegeleider.

Hoe gaat het nu verder
De psycholoog met wie u gesproken heeft, beoordeelt uw resultaten en bespreekt de uitslag met u. Dat gebeurt na afloop van het onderzoek of telefonisch binnen enkele dagen. De uitslag wordt naar opdrachtgever gestuurd en u ontvangt per e-mail een kopie van de officiële uitslag.
U kunt gebruik maken van het recht op voorinzage: u krijgt dan de resultaten als eerste te horen voordat de uitslag naar de opdrachtgever gaat. In bepaalde gevallen kunt u de uitslag naar de opdrachtgever tegenhouden. De psycholoog zal dan geen informatie over het onderzoek verstrekken aan de opdrachtgever. Dit is het recht op blokkering. Wilt u gebruik maken van één van deze rechten of van beide? Vertelt u dat dan duidelijk aan ons. Het recht op blokkering geldt niet als u al in een veiligheidsfunctie werkt en komt voor een periodiek onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitslag kunt u dat met de verantwoordelijke psycholoog bespreken. Als u niet tevreden bent over dit gesprek, kunt u dat melden. U krijgt dan informatie over de verdere procedure en ontvangt een formulier waarop u uw klacht kunt vermelden. Een andere psycholoog van PKG Bedrijfspsychologen zal uw klacht behandelen.

Tot binnenkort en veel succes op de onderzoeksdag!


PKG Bedrijfspsychologen
Postbus 132
3700 AC Zeist

Bezoekadres:
Odijkerweg 82
3709 JJ Zeist

Tel. (0343) 52 85 00