Personeelsontwikkeling

Met onze expertise in het beoordelen van mensen, tests, vragenlijsten en praktijksimulaties kunnen wij adviseren over loopbaanperspectieven en opleidingsmogelijkheden. Bij een ontwikkelassessment ligt de focus op het in kaart brengen van kwaliteiten en beperkingen van mensen. Deze investering in de ontwikkeling van mensen draagt bij aan de motivatie en benutting van talenten.


PKG Bedrijfspsychologen
Postbus 132
3700 AC Zeist

Bezoekadres:
Odijkerweg 82
3709 JJ Zeist

Tel. (0343) 52 85 00