PKG BEDRIJFSPSYCHOLOGEN

PKG Bedrijfspsychologen is specialist in het beoordelen van mensen. Wij adviseren over de geschiktheid van sollicitanten en brengen ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden in kaart. Belangrijke pijlers voor onze inhoudelijke kwaliteit zijn vakmanschap, nuchterheid en kennis van en gevoel voor functies.

Bij PKG Bedrijfspsychologen is het testen geen massaal gebeuren. Ons ervaren en betrokken team van drie psychologen en twee medewerksters is er op gericht om onderzoeken op een persoonlijke manier en met zorg en respect uit te voeren. Elke deelnemer aan een onderzoek heeft de beschikking over een eigen testruimte, zodat het onderzoek op een rustige en gestandaardiseerde wijze verloopt. Mensen voelen zich, zo is gebleken, bij ons op hun gemak en komen daardoor tot hun recht.
Onderzoek en begeleiding voeren we uit op alle niveaus in organisaties: van uitvoerend niveau tot managementfuncties.

De adviseurs van PKG Bedrijfspsychologen zijn lid van het Nederlands Instituut van Psychologen. In ons werk volgen wij de gedragsregels van het NIP.

 

PKG Bedrijfspsychologen
Postbus 132
3700 AC Zeist

Bezoekadres:
Odijkerweg 82
3709 JJ Zeist

Tel. (0343) 52 85 00