Begeleiding en coaching

Psychische klachten

Psychische klachten komen vaak voor. In de media is bijvoorbeeld steeds meer aandacht voor het veelvuldig vóórkomen van stress, overspanning en burn-out. Onze ervaring is, dat dit niet altijd kan worden opgelost binnen een regulier traject, of dat de wachtlijsten een obstakel zijn.

Wat doen wij?

Wij verzorgen kortdurende begeleiding en behandeling van werknemers met psychische klachten en werkgerelateerde problemen. Ook cliënten die een ontwikkelingsstap willen maken, patronen willen doorbreken of anders met dingen willen leren omgaan kunnen bij ons terecht. Het kan zinvol zijn om in een vroeg stadium, als zich nog geen echte problemen hebben ontwikkeld, gesprekken aan te gaan. Juist om erger te voorkomen. We hebben ervaring met onder andere spanningsklachten, burn-out en traumaklachten. Ook is er expertise in huis met betrekking tot onregelmatig werken en slaap(problemen). Tijdens de gesprekken wordt gewerkt met diverse methoden, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR (traumabehandeling). 

Onze meerwaarde

Wij vinden het belangrijk om niet de klacht, maar de oorzaak daarvan aan te pakken. Door niet op gedragsniveau, maar op het niveau van drijfveren te werken, kan duurzame verandering worden bereikt. Iedereen kan namelijk hetzelfde gedrag vertonen. Pas als je de reden daarachter kent, als je iemands drijfveren kent, kun je ongewenste patronen duurzaam doorbreken. De kans op terugval wordt daardoor kleiner. En de verbetering generaliseert ook naar andere gebieden van het functioneren. Heel efficiënt dus!

Traject

Klanten kiezen voor ons omdat ze snel bij ons terecht kunnen en om onze laagdrempeligheid. Het is zowel prettig als effectief als iemand zijn verhaal kwijt kan bij een psycholoog die de organisatie en het werk kent. Een eerste afspraak kan vaak binnen één werkweek worden gepland. Intake en behandeling vinden plaats bij dezelfde psycholoog. Onze ervaring is dat 5 tot 8 gesprekken vaak voldoende zijn. Langere of kortere trajecten zijn ook mogelijk.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen

 

Top