Personeelsontwikkeling

Bij een ontwikkelassessment ligt de focus op de mogelijkheden en beperkingen van een medewerker. In onze praktijk komen we uiteenlopende vragen tegen.
Een medewerker kan het gevoel hebben dat de huidige functie niet voldoende uitdaging meer biedt. Er kan dan een gerichte vraag zijn of een bepaalde andere functie of opleiding haalbaar is, maar de vraag kan ook meer open zijn om richting te geven voor de toekomst.
Een organisatie kan het idee hebben dat een medewerker een talent is, dat gekoesterd moet worden. Een onderzoek geeft dan inzicht wat de mogelijkheden zijn en welke stappen het beste gezet kunnen worden. Het wordt als motiverend ervaren als een organisatie het bij de vervulling niet alleen extern zoekt, maar ook de eigen mensen de kans biedt om de switch te maken naar een andere functie.
Soms komt het voor dat een medewerker minder goed is gaan functioneren, bijvoorbeeld doordat een functie in de loop van de tijd andere eisen is gaan stellen. Een onderzoek geeft dan duidelijkheid over de mogelijkheden.
Je kunt ook bij ons terecht voor coaching gericht op ontwikkeling en verbeteren van het functioneren.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen

 

Top