De 5 zekerheden van PKG

Wij staan voor kwaliteit en een goede dienstverlening. Wij willen dat iedereen zich echt welkom voelt, zowel opdrachtgevers als kandidaten. En uiteraard willen we de kandidaat de gelegenheid geven optimaal te presteren. Met de vijf zekerheden van PKG willen we inzichtelijk maken wat van onze dienstverlening mag worden verwacht en waar onze meerwaarde ligt.

Onze vijf zekerheden

1. Iedere kandidaat wordt individueel en persoonlijk begeleid.

Op de testdag wordt de kandidaat begeleid door één psychologisch assistent en één psycholoog. Na ontvangst vindt er een individuele, persoonlijke introductie plaats waarbij aandacht wordt besteed aan eventuele bijzonderheden waardoor de kandidaat minder goed zou kunnen presteren dan normaal. Met andere woorden: er wordt vastgesteld of de kandidaat ten tijde van de onderzoeksdag ‘testbaar’ is. Waar een gesprek met de psycholoog van dertig minuten gebruikelijk is, nemen wij hiervoor één uur de tijd. Door deze persoonlijke, individuele begeleiding wordt een omgeving gecreëerd die bijdraagt aan een prettige ontspannen ervaring en een optimale prestatie.

2. Iedere kandidaat beschikt over een individuele testruimte.
De kandidaat maakt de tests in een ‘eigen’ testruimte op een computer, welke de gehele testdag tot zijn of haar beschikking staat. De testruimte is afsluitbaar, waardoor de kandidaat in de gelegenheid wordt gesteld de tests in alle rust te maken. In de testruimte kan de kandidaat de stand van het beeldscherm, de positie van de voetpedalen (welke nodig zijn voor de reactietest) en het geluidsniveau van de koptelefoon naar eigen voorkeur instellen

3. Kandidaat en opdrachtgever ontvangen een toelichting op het geschiktheidsoordeel.
Kandidaat en opdrachtgever ontvangen een schriftelijke toelichting op het geschiktheidsoordeel. Hierin worden de testuitslagen en indrukken uit het gesprek weergegeven, waarbij sterke punten en indien van toepassing aandachtspunten naar voren komen. Indien gewenst kan naast de schriftelijke toelichting een telefonische toelichting worden gegeven aan de opdrachtgever. De kandidaat ontvangt altijd een mondelinge toelichting van de psycholoog. Deze informatie kan worden ingezet om een optimaal functioneren van de kandidaat te faciliteren en daarmee bijdragen aan de veiligheid tijdens het werk en een optimale werkprestatie.

4. Onderzoeken kunnen op korte termijn worden gepland.
Regelmatig komt het voor, bijvoorbeeld bij sollicitanten, dat het van belang is dat een onderzoek op korte termijn kan worden gepland. Onze psychologisch assistentes, die de planning verzorgen, zijn op werkdagen tijdens kantooruren goed bereikbaar, zowel via de mail als telefonisch. Onderzoeken en keuringen kunnen meestal binnen één werkweek plaatsvinden en in bijzondere gevallen waarin dit nodig is, bijvoorbeeld na een STS, zelfs sneller.

5. Wij zijn bereid tot maatwerk.
Wij staan garant voor een kwalitatief goede dienstverlening en vinden het daarbij belangrijk tegemoet te komen aan de specifieke wensen en belangen van de opdrachtgever. In overleg is bij ons dan ook veel mogelijk. Om enkele voorbeelden te noemen: het regelen van een medische keuring (bij één van onze externe contacten) op dezelfde dag als de psychologische keuring, het apart verzenden van de toelichting op het geschiktheidsoordeel of het aanbieden van een getrapt onderzoek.

Top