Een uniforme beoordeling bij PKG?

De eisen voor een psychologisch veiligheidsonderzoek zijn vastgesteld door ILT of de Stichting railAlert. Dat is voor ons een gegeven. Waar we wel direct invloed op hebben, is de uitvoering van het onderzoek. We zijn ons er van bewust dat er veel afhangt van zo’n onderzoek, zowel voor de opdrachtgever als voor de sollicitant/werknemer. Bij PKG Bedrijfspsychologen is er daarom veel aandacht voor de kwaliteit van het onderzoek en een uniforme beoordeling. Het begint natuurlijk met goede tests en normgroepen. Bij de beoordeling dragen duidelijke beslisregels bij aan een objectieve en uniforme beoordeling. Er zijn ook eigenschappen, zoals verantwoordelijkheid en emotionele stabiliteit, die deels op basis van een gesprek beoordeeld worden. Zo’n oordeel is natuurlijk minder hard dan de score op een test. Om het zo objectief mogelijk te maken, werken we met een checklist met onderwerpen en vragen. Regelmatig nemen we ook een kijkje in elkaars keuken door gezamenlijk naar een opname van een gesprek te kijken. De vraag is natuurlijk: dragen al deze hulpmiddelen bij aan een uniforme beoordeling?
Regelmatig voeren we analyses uit om de consistentie van de beoordelingen van onze psychologen te bewaken. We delen graag enkele van onze bevindingen van een recente analyse.
Voor een reële vergelijking van adviseurs zijn behoorlijke aantallen nodig, anders speelt toeval een te grote rol. Dat betekent dat je een vergelijking moet maken op basis van meerdere jaren: voor onze analyse gaat het om de periode 2015 tot begin 2022. We nemen daarbij alleen ‘echte’ sollicitanten mee, dus sollicitanten die niet eerder aan een psychologisch veiligheidsonderzoek hebben deelgenomen. Voor een eerlijke vergelijking is ook de samenstelling van groepen van belang. We weten dat opleidingsniveau invloed heeft op de uitkomst van het onderzoek. Er worden vanuit de regelgeving eisen gesteld aan het denkniveau. Leeftijd heeft ook invloed. Voor een intervisie van de bureaus die keuringen voor railAlert uitvoeren hebben we een presentatie verzorgd over het beoordelen van jonge mensen voor veiligheidstaken. Heel jonge mensen behalen wat minder goede resultaten op tests die met concentratievermogen te maken hebben. Voor sollicitanten voor veiligheidsman was het percentage ‘voldoet niet aan de eisen’ bij de groep van 18 en 19 jaar 31 % en bij de groep van 25 jaar tot 40 jaar 25 %.
Nu terug naar de vraag over de uniformiteit. Over het algemeen komen de beoordelingen goed overeen, vooral bij functies waar de aantallen groter zijn en toeval een minder grote rol kan spelen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de taak van veiligheidsman. Gemiddeld was het advies ‘voldoet niet aan de eisen’ 23 %. Het verschil tussen de adviseurs was voor deze taak slechts 1 %.
Percentages ‘voldoet niet aan de eisen’ kunnen fluctueren in de tijd. Bij machinisten is er al een tijd een tekort aan machinisten en een beperkt aanbod van sollicitanten. Werkgevers geven dan sneller iemand het voordeel van de twijfel, zeker als er nog opleidingsplaatsen open staan.
De eisen voor ‘railAlert’ taken zijn in september 2016 gewijzigd en zwaarder geworden. Per 1 januari 2017 is een (eenmalig) rollenspel verplicht. We hebben gekeken naar de effecten van deze veranderingen op de uitslagen. Vooral bij de taak van Leider werkplekbeveiliging is er een duidelijke toename van het percentage ‘voldoet niet aan de eisen’. Ongeveer een derde van de sollicitanten krijgt nu deze uitslag. Soms wordt wel gezegd dat de keuring voor Veiligheidsman het zwaarst is. Als je kijkt naar de eindconclusie is dat niet zo. Wat wel waar is, is dat een psychologisch veiligheidsonderzoek niet gezien moet worden als een formaliteit. Het is dan ook onverstandig om eerst veel tijd en geld te stoppen in de opleidingen en examens en aan het eind van de rit een psychologisch veiligheidsonderzoek te doen.
Ons onderzoek geeft aan dat de psychologen bij PKG Bedrijfspsychologen op een uniforme wijze beoordelen. We blijven dit natuurlijk volgen in de toekomst.

Top