PKG Bedrijfspsychologen beoordeeld met een 8,3!!!

Recent hebben we gedurende enkele maanden onze kandidaten gevraagd om anoniem een korte enquête in te vullen. Wij horen namelijk graag hoe onze kandidaten een psychologisch onderzoek bij ons ervaren, zodat we onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren. Meer dan 120 mensen hebben deze enquête ingevuld.
Kandidaten beoordelen ons met een dikke 8,3! Hier zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Uit de ingevulde vragenlijsten valt op dat er veelal complimenten gegeven worden. We kregen bijvoorbeeld als feedback:

“Ga zo door!”
“De tests waren in één keer duidelijk”
“Goede uitleg gehad, waardoor je alles begrijpt”
“Ik vond de houding van de psycholoog heel rustig, wat heel prettig was”
“Gezellige sfeer, fijne plek”
“Prima keuring, zeer content”

Uiteraard zijn er ook enkele verbeterpunten genoemd. De verschillen in de beoordeling van de collega’s zijn klein (zowel tussen de psychologen als de testassistenten). Een klein verschil is er tussen kandidaten die voor het eerst een psychologisch veiligheidsonderzoek doen en kandidaten die eerder bij een andere organisatie zijn geweest voor een psychologisch onderzoek. Zo zijn de kandidaten die eerdere keuringen bij een andere organisatie hebben gehad iets tevredener dan kandidaten die voor het eerst komen.

Veel mensen zijn tevreden over de uitnodiging en de informatie die erbij wordt gegeven. Iets minder positief zijn ze over de routebeschrijving. De situatie rond PKG veranderde regelmatig vanwege de werkzaamheden rondom het station Driebergen-Zeist. Inmiddels is er voor onze deur een park aangelegd en is er een definitieve, duidelijkere versie van de routebeschrijving.

Over de ontvangst, de uitleg over het onderzoek en de uitleg bij de tests zijn mensen zeer content. Complimenten als “goede uitleg waardoor de tests in één keer duidelijk worden” en “zeer vriendelijk worden ontvangen” zijn regelmatig opgeschreven. De kandidaten ervaren de ruimte waarin zij de tests hebben gemaakt over het algemeen als prettig. Hierbij zijn wel een aantal verbeterpunten genoemd. Zo vonden een aantal mensen de temperatuur in de testruimte niet fijn (even vaak te warm als te koud). De resultaten laten geen grote verschillen zien in de beoordeling tussen de psychologen. De kandidaten zijn over het algemeen positief over de gestelde vragen in het gesprek. Er wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat het gesprek als prettig wordt ervaren en een natuurlijk verloop heeft. Onze psychologen worden beschreven als geïnteresseerd, prettig in de omgang en rustig.
Zeventig kandidaten hebben een rollenspel gedaan. Kandidaten geven aan hierover tevreden te zijn. Een tweetal mensen geeft aan dat het rollenspel ietwat uit context is met het werk wat zij doen. Ook wordt aangegeven dat er achteraf fijne feedback gegeven wordt.

Over het geheel genomen kunnen we concluderen dat we op de goede weg zijn. De complimenten steken we in onze zak en wat betreft de verbeterpunten bekijken we per onderwerp wat we daarmee kunnen. We willen iedereen bedanken die de enquête heeft ingevuld.

PKG Bedrijfspsychologen is blij met die mooie 8,3, maar op zoek naar een betere dienstverlening voor onze klanten en kandidaten blijven we altijd!

Mocht u zelf een suggestie hebben voor verbetering (een compliment mag natuurlijk ook ;)), dan kunt u dit per mail laten weten via info@pkgpsy.com.

Top