Samenwerking met OBV Training Centre

Sinds april werken OBV Training Centre en PKG Bedrijfspsychologen samen om de training ‘Opvang na calamiteiten’ aan te bieden.
Tijdens deze eendaagse training komen de praktijk en theorie van de opvang aan de orde. Het doel van deze training is tweeledig: het aan de orde stellen van wat een schokkende gebeurtenis is en wat de gevolgen kunnen zijn en het bijbrengen van de benodigde kennis, houding en vaardigheden om een goede en adequate eerste opvang te bieden.

Schokkende gebeurtenissen zijn helaas van alle tijden. Wanneer je in de organisatie onverhoopt te maken krijgt met een meer of minder ernstig ongeval, wil je daar goed op reageren. Er kan sprake zijn van materiële schade, maar vaak ook van immateriële schade. Bijvoorbeeld collega’s die door de calamiteit zijn aangeslagen, zich ontredderd voelen of van hun stuk gebracht zijn. De eerste opvang en begeleiding van deze mensen door een vertrouwde en voldoende deskundige collega is dan van groot belang. Uit onderzoek blijkt namelijk dat juist de steun van de directe omgeving in de eerste instantie een verschil kan maken[1]. In de praktijk kan dit een hele uitdaging zijn; iemand opvangen die zojuist een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt, is niet makkelijk. Diegene kan erg overstuur zijn, of juist heel teruggetrokken. Wat we veel horen is dat de ‘opvanger’ bang is iets verkeerds te zeggen of doen en zich daardoor onzeker voelt. En de opvanger kan zelf ook worden geraakt door wat er gebeurd is.

Onze training ‘Opvang na calamiteiten’ zorgt ervoor dat de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor deze eerste opvang hierop voorbereid zijn. Ze leren de belangrijke basis van de opvang: welke situaties kun je aantreffen, wat zeg je wél en wat niet, wat kun je doen en wat kun je beter laten. De training is gericht op de praktijk, dus concreet en praktisch van aard. Theorie wordt behandeld voor zover nodig. Er is veel tijd en ruimte voor het oefenen van opvanggesprekken. Dat laatste gebeurt met behulp van een ervaren rollenspeler. Al onze trainingen worden begeleid door één van onze psychologen. Ook werken wij in kleine groepen van vier tot zes personen, waardoor er makkelijker persoonlijke ervaringen worden gedeeld en het oefenen tijdens de rollenspellen goed tot zijn recht komt.

Indien gewenst kan tevens een workshop nazorg worden georganiseerd. Deze workshop biedt de collega’s die de opvang verzorgen de gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen, stoom af te blazen en van elkaar te leren.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met OBV Training Centre via 043-3110684 of info@obvtrainingscentre.nl.

 

[1] Dit blijkt bijvoorbeeld uit: Van Emmerik, A.A.P., Kamphuis, J.H., Hulsbosch, A.M., & Emmelkamp, P.M.G. (2003). Geen preventief nut van eenmalige debriefing na psychologisch traumatische gebeurtenissen: meta-analyse. Nederlands Tijdschrift Geneeskunde, 147 (17), 809-812.

Top