Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en... slaap!

Mensen slapen ongeveer een derde van hun leven. Slaap is dan ook heel belangrijk en heeft een enorme impact op ons welbevinden en functioneren, zowel fysiek als mentaal. Toch geeft één op de vijf Nederlanders aan problemen te hebben met slapen[1]. Mensen die slecht slapen zitten minder goed in hun vel en lopen allerlei risico’s. Denk daarbij aan een hogere kans op chronische ziekten, burnout en ongelukken door verminderde alertheid[2].
                Ook psychische problematiek komt vaker voor bij mensen met slaapproblemen[3]. Of de psychische problemen worden veroorzaakt door de slaapproblemen of andersom blijft veelal onduidelijk. Wat wel bekend is, is dat slaapproblemen vaak niet worden gediagnosticeerd of onvoldoende worden behandeld. Sterker nog, een psychologische behandeling voor slaapproblemen (de aanbevolen behandeling in de richtlijn) wordt alleen vergoed als er ook sprake is van psychische problematiek. Een opvallend gegeven, aangezien is gebleken dat slaapproblemen een risicofactor zijn voor het ontwikkelen van depressie en er een grotere kans is op terugval na behandeling van psychische problematiek als slaapproblemen niet behandeld worden[4].
                Ook bij werkgevers valt op dat de aandacht die slaap krijgt vaak beperkt is. Aan de hand van allerlei vitaliteitsprogramma’s wordt tegenwoordig steeds vaker aandacht besteed aan de gezondheid van werknemers. Sterker nog, de werkgever is daar wettelijk toe verplicht. Slaap krijgt daarbij echter niet altijd de aandacht die het verdient. Zeker in het geval van werknemers met een onregelmatige baan, kun je je afvragen in hoeverre slaap en slaapproblemen enkel de verantwoordelijkheid (en het probleem) van de werknemer zijn.
                Bij PKG Bedrijfspsychologen zijn er diverse mogelijkheden om aandacht te besteden aan slaap. Wij bieden een training Beter slapen, welke zowel gericht kan worden op medewerkers met een regelmatige als met een onregelmatige baan. Hierbij wordt in een kleine groep kennis gedeeld over slaap en de deelnemers gaan naar huis met een informatiemap, praktische handvatten en een persoonlijk plan om hun slaap te verbeteren. Indien er sprake is van slaapproblemen kan slaapcoaching ook heel helpend zijn. In een traject van ongeveer 6 sessies wordt de slaap onder de loep genomen en stap voor stap verbeterd. Uiteraard kan dit worden ingebed in een uitgebreider traject omtrent vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@pkgspy.com of 0343-528500.

 

[1] Centraal Bureau voor Statistiek. (2018). Opgehaald van CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/11/een-op-de-vijf-meldt-slaapproblemen

[2] Goetzel, R. O. (2006). That's holding your back; why should (or shouldn't) employers invest in health promotion programs for their workers? . North Carolina Medical Journal, 428-430.

[3] Centraal Bureau voor Statistiek. (2018). Opgehaald van CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/11/een-op-de-vijf-meldt-slaapproblemen

[4] Starremans, S. (2021). gzpsychologie. Opgehaald van https://www.gzpsychologie.nl/insomnie-een-onderschatte-aandoening-slaapstoornissen-in-de-ggz/

 

Top