Wijzer worden door een intelligentietest

In een eerder gepubliceerd artikel noemden we dat intelligentietests een goede voorspellende waarde hebben voor het succes dat iemand heeft op het werk (lees hier het artikel). Bij een intelligentietest gaat het om een directe meting van probleemoplossende kwaliteiten die in het werk belangrijk zijn. Tijdens bijvoorbeeld een sollicitatieproces kan het dan ook heel waardevol zijn om kennis te nemen van iemands denkniveau. Daarmee vergroot je de kans dat juiste en passende keuzes gemaakt worden, zowel voor het bedrijf als voor de medewerker.
Voor veel functies wordt een minimaal denkniveau gevraagd. Niet altijd kan dit direct met een diploma aangetoond worden. Een capaciteitenonderzoek kan dan een mooi alternatief zijn. Hieronder vind je een voorbeeld van de gang van zaken bij een dergelijk onderzoek, in dit geval voor de functie van examinator VVRV.

Capaciteitenonderzoek examinator VVRV
Recent ontvingen wij diverse aanvragen voor een capaciteitenonderzoek voor de functie van examinator VVRV. Het ging daarbij om kandidaten die niet met een diploma konden aantonen dat ze over een mbo 4 niveau beschikken. Naar aanleiding hiervan hebben wij een programma opgesteld voor een capaciteitenonderzoek dat is toegespitst op deze functie. Het onderzoek dat hiervoor afgenomen wordt, vindt plaats bij PKG Bedrijfspsychologen in Zeist en neemt ongeveer twee uur in beslag.
Het onderzoek bij PKG Bedrijfspsychologen wordt op een persoonlijke wijze uitgevoerd: elke kandidaat wordt individueel begeleid en heeft een eigen testruimte. Het testprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: een test voor taalaanleg, een test voor redeneren met figuren, een test voor cijfermatig inzicht en een test voor begrip van schriftelijke informatie.
De behaalde scores worden vergeleken met de vooraf vastgestelde mbo 4 norm. De resultaten op de tests worden overzichtelijk gepresenteerd en voorzien van de nodige toelichting. De rapportage mondt uit in een conclusie. Gerapporteerd wordt uiterlijk 5 werkdagen na de datum van het onderzoek.

Interesse in het plannen van een capaciteitenonderzoek of vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op via (0343) 52 85 00 of mail naar info@pkgpsy.com

Top