Audit: tijdige verzending rapporten

Bij PKG Bedrijfspsychologen is de richtlijn dat er bij psychologische veiligheidsonderzoeken uiterlijk vijf dagen na het onderzoek gerapporteerd wordt. De vraag is: maken we dat in de praktijk ook waar?
Dat hebben we onlangs onderzocht. In onze audit van 2022 stond centraal: binnen hoeveel dagen ontvangen kandidaten en opdrachtgevers de uitslag van een psychologisch veiligheidsonderzoek?

In de periode van januari tot en met april 2022 hebben we in totaal 50 willekeurige dossiers van kandidaten bekeken. We noteerden na hoeveel werkdagen het rapport verzonden werd aan de kandidaat en ook het aantal werkdagen van verzending aan de opdrachtgever.

Uit de resultaten blijkt dat rapporten gemiddeld binnen 1,14 werkdagen worden verzonden naar kandidaten en gemiddeld binnen 1,27 werkdagen worden verzonden naar opdrachtgevers. Dit valt dus heel ruim binnen de vastgestelde termijn van maximaal 5 werkdagen.
Kortom: PKG Bedrijfspsychologen maakt waar dat we bij psychologische veiligheidsonderzoeken snel rapporteren.

Top